நாளை முதல் மீண்டும் பாடசாலைகள் ஆரம்பம்!கல்வி அமைச்சின் அறிவிப்பு..!

நாளை முதல் பாடசாலைகள் ஆரம்பம்..

இலங்கையில் தேர்தலை முன்னிட்டு கடந்த வாரம் அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் விடு முறை வழங்கப்பட்டிருந்தது.அந்த வகையில் நாளை முதல் பாடசாலைகளில் மாணவர்களின் கல்வி நடவடிக்கைகளை சுகாதார அமைச்சின் வழிகாட்டுதல்களுக்கு அமைய கட்டம் கட்டமாக ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

பாடசாலைகளில் ஒரு மீற்றர் இடைவெளியை பேணி 200க்கும் குறைவான எண்ணிக்கையில் மாணவர்களை கொண்டு கற்றல் நடவடிக்கைகளை நடத்தக்கூடிய பாடசாலைகளில் சகல மாணவர்களுக்கும் கல்வி செயற்பாடுகள் யாவும் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதற்கமைய 200க்கும் அதிக எண்ணிக்கையில் மாணவர் தொகையைக் கொண்ட பாடசாலைகளின் ஆரம்ப பிரிவில் திங்கட்கிழமைகளில் முதலாம் மற்றும் 5 ஆம் தர மாணவர்கள் மாத்திரம் பாடசாலைக்கு சமூகமளிக்க வேண்டும்.

செவ்வாய்க்கிழமைகளில் இரண்டாம் மற்றும் 5 ஆம் தர மாணவர்கள் மாத்திரம் சமூகமளிக்க முடியும் என்றும் புதன்கிழமைகளில் மூன்றாம் மற்றும் 5 ஆம் தர மாணவர்களை மாத்திரம் பாடசாலைக்கு வருகை தர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் 4, 5 ஆம் தரங்களில் பயிலும் மாணவர்கள் மாத்திரம் பாடசாலைக்கு சமூகமளிக்க முடியும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் தரம் ஒன்று, இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் தர மாணவர்களுக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் மாத்திரம் கல்வி நடவடிக்கைகள் நடைபெறும்.

முன்னர் காணப்பட்ட கால எல்லையின் அடிப்படையிலேயே இந்த சந்தர்ப்பங்களிலும் கற்றல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேபோன்று 200 க்கும் அதிக எண்ணிக்கை கொண்டு பாடசாலைகளின் சிரேஷ்ட பிரிவு மாணவர்களை பாடசாலைக்கு அழைப்பதற்கும் விசேட முறைமை பின்பற்றப்படவுள்ளது.

இதற்கமைய திங்கட்கிழமைகளில் 6,10,11,12, மற்றும் 13 ஆம் தரங்களில் பயிலும் மாணவர்கள் மாத்திரம் பாடசாலைக்கு சமூகமளிக்க வேண்டும்.

அத்துடன் செவ்வாய்கிழமைகளில் 7,10,11,12, மற்றும் 13 ஆம் தரங்களில் பயிலும் மாணவர்கள் மாத்திரம் பாடசாலைக்கு சமூகமளிக்க வேண்டும்.

மற்றும் புதன்கிழமைகளில் 8,10,11,12, மற்றும் 13 ஆம் தரங்களில் பயிலும் மாணவர்கள் மாத்திரம் பாடசாலை சமூகமளிக்க முடியும்.

அத்துடன் வியாழன் மற்றும் வெள்ளி கிழமைகளில் 9 முதல் 13 வரையான தரங்களில் கல்வி மாணவர்களை பாடசாலைக்கு அழைக்கப்படவுள்ளதாக கல்வியமைச்சின் செயலாளர் அறிவித்துள்ளார்.